> dcolumn.php?nr=61249&stuurdoor

Column

 

Column: Waar is (jouw) God nu?

Waar is (jouw) God nu?

Het is oorlog. En het is verschrikkelijk.  Zoals elke oorlog verschrikkelijk is en vaak veel leed bezorgt bij mensen die daar niet om hebben gevraagd. De beelden gaan de hele wereld over en staan ook op ons netvlies. Je kunt en wilt er niet omheen.
Als voorganger krijg je dan vaak de vraag :  Waar is God nu?  En liever nog :  waar blijft die God van jou?? Want als de Eeuwige het even lijkt te laten afweten dan is het ineens niet meer de God van de kritische vragensteller maar alleen ‘die God van mij’ .

Wat kan ik met die vraag? Wat is mijn antwoord? Het is eigenlijk een eeuwenoud probleem. Drie stellingen zijn aan de orde in het godsbeeld van de vragensteller :
1)    God is goed
2)    God is almachtig
3)    Waarom grijpt God dan niet in

Ik ben erg geneigd om te zeggen dat God niet almachtig is. En of dat dan is omdat de strijd met de kwade machten in de hemelse gewesten nog steeds voort duurt en nog niet definitief beslist is weet ik niet. Eerder ben ik geneigd dat God op deze aarde alleen maar werkt en kan werken door mensen. En daar waar mensen falen komt er geen hand van God om de boel te redden.

Op de vraag ‘waar is God dan’ zijn dan vele antwoorden mogelijk. 
1)    God is in de schuilkelders waar mensen elkaar troosten en moed inspreken
2)    God is op de plekken waar mensen vrachtwagens vol hulpgoederen vullen en sturen naar het oorlogsgebied
3)    God is bij de oorlogsverslaggever die met gevaar voor eigen leven de wereld wil laten zien wat er gebeurt.
4)    God is bij de soldaat op het slachtveld die een kameraad redt
En zo is God op heel veel plekken!!!

Het doet me denken aan een klein verhaaltje.  Een oudere man met cynische inslag zit in de trein tegenover een klein jongetje met een kinderbijbel op schoot. De man vraagt aan het jongetje :  Geloof jij wat daarin staat?  Het kind antwoord : Ja, hoe zo,  waarom niet? De man zegt dan : Dat gaat toch over God. Ik geef je 10 euro als je mij kunt laten zien waar God is.  Het knulletje denkt even na en antwoordt dan :  Ik geef u al mijn zakgeld als u me kunt vertellen waar God niet is !!!

              


Terug

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl