> nieuws

Nieuws

 
7 oktober 2021

Pastorale brief 40 Daar gaan we weer !!

Daar gaan we weer.  Een kreet die je op twee heel verschillende manieren kunt uitleggen. Met een negatieve bijklank, als weer een herhaling van zetten. Bweeeh, kan het nou niet eens anders.  Een beetje wat ik momenteel denk als er ‘nieuws’ is over de formatie. Dat is eigenlijk nooit nieuw. 
Maar ook positief. Een beetje in de trant van ‘goedemorgen Nederland, we gaan er weer lekker tegen aan’. Een nieuwe dag, nieuwe kansen en niet per se dezelfde sleur. Graag leg ik het op deze manier uit.
Natuurlijk. Er is niet zoveel nieuws onder de zon. Hoewel. Na anderhalf jaar gedoe lijkt alles weer een beetje terug te komen. Alles start weer. De zondagse vieringen, de gespreksgroepen, het leerhuis, de ‘Groene hoed’, het Mennokoor. En dat is mooi, dat is fijn. Eindelijk weer echt bij elkaar en met elkaar.
Daarom wil ik jullie allemaal graag uitnodigen voor de startdienst deze zondag. Want die is er ook weer. We gaan samen luisteren, zingen en praten over ons verleden en onze toekomst als gemeente. Met mooie liederen en leuke muziek van Suzan en Jasper die de viering begeleiden. Kom allemaal of laat je ophalen. Wil je dat laatste, meldt het bij mij (0642002091).

Daar gaan we weer.  Dat zal Jezus ook weleens gedacht hebben wanneer er weer een schriftgeleerde hem probeerde klem te praten. Een farizeeër die weer eens wel op de regeltjes maar niet op de geest wilde letten. Die de boodschap van vreugde en hoop de kop indrukte omdat de manier waarop Jezus die boodschap verkondigde niet paste in zijn plaatje van regels en wetten.
Meestal had Jezus dan wel een goed weerwoord. Denk aan zinnen als ‘wie zonder zonde is mag de eerste steen gooien’ of ‘geef de keizer wat van de keizer is’. Jezus zal ook weleens gedacht hebben ‘daar gaan we weer,  weer zo’n wetgeleerde’.  Maar hij veroordeelde niet, zette de ander aan het denken maar pochte niet op zijn eigen gelijk. Hij liet de mensen in hun waarde en begon met een nieuwe visie op het oude verhaal. Daar gaat Hij weer.  Laten we in Zijn voetsporen proberen te treden. Met nieuw elan na een moeilijke tijd. Het goede bewaren en enthousiast op zoek naar nieuwe wegen. 


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl