> nieuws

Nieuws

 
21 april 2021

Pastorale brief 17 Geld(zucht) is de wortel van alle kwaad, 1 Timotheus 6 : 10

Ik had gisteren een wonderlijke dag. Niet omdat ik mijn eerste vaccinatie kreeg. Dat was ook fijn maar een gevoel van ‘bevrijding’ bleef uit.  Wat had ik eigenlijk verwacht?
Nee, dat was het niet. Ik werd gisteren 4x geconfronteerd met de bijbeltekst in het kopje van deze brief.
Als eerste toen ik na de prik zat te wachten op de mogelijke reactie, die gelukkig niet kwam.  Ik vind wachten vaak zinloos tijd verspillen dus ik heb altijd iets te lezen bij me. Ook nu. Een boekje waarin de gezegden van Lao-tzu (de stichter van het taoïsme)  verstript zijn. En in dat boekje las ik iets over ‘de rol van de regering’. Deze moet een land zo besturen dat mensen niet vervallen tot hebzucht. Dat is een wortel van veel kwaad in de wereld. Hebzucht leidt tot ruzie en oorlog, aldus Lao-tzu.
Toen ik thuis kwam en tussen de middag de tv aanzette om het nieuws te zien zag ik een voorstukje van de reportage over Yab Yum. Het luxe bordeel. Een man in dat stukje zei letterlijk dat YabYum ten gronde is gegaan aan hebzucht. 
Toen ik met de hond in de auto ging om voorzichtig een stukje te wandelen zette ik de radio aan.  Op sky-radio speelde een liedje van de Bronski Beat. Een band uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Met een zanger, Jimmy Summerville,  met een hele hoge stem. Ik vind het mooie muziek. Het nummer dat speelde  heet ‘money is the root of all evil’. Geld is de wortel van alle kwaad.
Tenslotte is er, oa bij ‘voetbalpraat van ESPN,  een enorme discussie losgebarsten over de ‘super league’ waar een tiental grote voetbalclubs wil gaan spelen. Er zou een bank garant staan voor 350 miljoen euro aan inkomsten jaarlijks. Voor de duidelijkheid… per club. Weg charme van het voetbal, weg spanning. Hoewel dat natuurlijk relatief is. 
Blijkbaar is het moeilijk om niet te zwichten voor het grote geld. Het lijkt erop dat wie het geld heeft ook de macht heeft, en andersom. En dat geld wordt dan gebruikt om nog meer geld te genereren. Nog rijker te worden. 
Laten we daar als gemeente niet aan meedoen.  Niet meedoen in de ratrace van het grote geld. Geld is een middel. Een middel om goede dingen te bereiken en de wereld een beetje beter te maken.  Dat betekent dat we niet op ons geld moeten zitten. We moeten er wijs mee om gaan, goed over nadenken waar we het aan willen besteden. We moeten het gebruiken zodat het ten goede komt aan de zwakkere, de mensen die beschermd moeten worden. Dat is onze opdracht. Wijsheid is hier belangrijk.  En dan kom ik toch weer bij Lao-tzu :
Over de regering
Een goede regering zal mensen altijd helpen huichelarij en sluwheid te verwerpen. Hij zal diegene die pretenderen wijsheid te bezitten afhouden van arrogant handelen. Door een dergelijke onbaatzuchtige manier van regeren en te handelen naar het natuurlijke goede, zal een land goed bestuurd worden. 
Concusie van Lao-tzu
Eer voert tot twist en rijkdom tot hebzucht. De mensen worden berekenend om aan hun verlangens te voldoen. De hebzucht is de wortel van ontelbare problemen in onze maatschappij.

Misschien kunnen we toch wat leren van het Taoïsme.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl