> nieuws

Nieuws

 
30 augustus 2022

Pastorale brief 20 – De hoofdman van Kapernaüm

De Romeinse centurion (hoofdman over 100 soldaten) was gelegerd in Kapernaüm. De Romeinse soldaten hielden Israël bezet. Je kunt je voorstellen dat de Romeinen en de Joden geen vriendschapsbanden onderhielden. Toch lijkt het bij deze centurion anders. Hij helpt de Joden in Kapernaüm een synagoge, een godshuis, te bouwen.  En om iets terug te doen vragen Joodse mensen aan Jezus om de slaaf van de centurion te genezen. Ze hebben gezien dat Jezus een melaatse genezen had. Melaatse mensen stonden buiten de samenleving vanwege hun huidziekte maar Jezus ging wel met hen om. Dus waarom zou Jezus dan ook niet om willen gaan met een ‘goede’ Romein. En inderdaad, Jezus doorbreekt ook deze grens.  Hij laat zien dat Hij er ook is voor de Romeinen en daarmee voor de hele wereld. In het ‘koninkrijk van God’ wat Jezus verkondigt is plaats voor iedereen. Er zijn geen grenzen en geen moeilijke wetten waar iedereen zich aan moet houden.  Het ‘regeltjes-geloof’  heeft afgedaan. De wet van de naastenliefde is de wet die telt.

Zo zou het ook moeten zijn in deze wereld. Geen stompzinnige regelementen en wetten waardoor er van alles niet door kan gaan. Gewoon leven met respect voor elkaar en de schepping. Dan zouden we al een heel stuk verder komen.
Dan hebben we ook aan 1 kerkgebouw genoeg. En hoeven we niet, zoals nu op 8 oktober, met 27 kerkgenootschappen ons te presenteren in het Oranjepark. Zo’n evenement is leuk en belangrijk, ook goed dat wij erbij zijn, maar beter zou het zijn als al die grenzen tussen (gelovige)  mensen weg zouden zijn. En dat we allemaal samen, oud en jong op weg zouden gaan naar het koninkrijk zoals dat bedoeld is. Gewoon, een plek waar iedereen in vrede samenleeft, ondanks geloof, geaardheid of politieke keuze. In zo’n  ideale samenleving is politiek niet meer nodig. Daar is de wet van de liefde leidend. 


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl