> nieuws

Nieuws

 
12 oktober 2022

Pastorale brief 23 - Wie zonder zonde is werpe de eerste steen

Afgelopen zondag ging de viering over de 7 hoofdzondes.  Niet omdat ik, als ex-gereformeerd,  daar zo mee zit maar omdat de map van de GDB dat als thema aangaf. En ik vond het wel een uitdaging. 
Al zoekende op internet ontdekte ik een ‘Suske en Wiske-stripboek’ dat over de zeven hoofdzonden ging en ook nog een bordspel. Dat bordspel speelt zich af in de ‘tuin der lusten’.  Een schilderij van Jeroen Bosch.  Hij maakte ook een werk over de 7 hoofdzondes. Plaatjes ervan heb ik gebruikt. Zo werd alles een beeldend geheel.
Nog één keer, voor het laatst, het rijtje met de 7 hoofdzondes.
de hoogmoed (superbia), 
de gierigheid (avaritia), 
de nijd of jaloezie(invidia), 
de gramschap of boosheid of woede (ira), 
de onkuisheid of lust (luxuria), 
de gulzigheid (gula), 
de traagheid of lauwheid of luiheid (acedia)

In mijn onschuld meende ik dat een ieder zich wel in 1 van de 7 zou herkennen. Eerlijk gezegd ben ik geneigd tot verschillende. Zowel lust, gulzigheid en hoogmoed zijn mij niet vreemd. Eén van de 7 hoofdzondes zal ieder mens toch wel naar neigen dacht ik maar tot mijn verbazing was er iemand die tot niet een van de hoofdzondes geneigd was. Uit de zaal klonk nog wel zacht ‘wellicht dan superbia of hoogmoed’, maar die tegenwerping was niet zo sterk.

Het feit dat er mensen zijn die niet geneigd zijn tot een of meerdere van deze zondes werpt voor mij een heel ander perspectief op 2 Bijbelverhalen.  

Het eerste is het verhaal van de fabel van Jotam. 
Jotam is een wettige afstammeling van koning Gideon heeft als zodanig recht op de troon van Juda. Zijn halfbroer, verwekt bij een slavin, vermoordt echter alle rechtstreekse afstammelingen, behalve dus Jotam. Op het moment dat Abimelech, de moordenaar, koning wordt, verschijnt Jotam op het toneel. Hij vertelt een verhaal over de bomen die een koning zoeken. Ze vragen de olijfboom, de vijgeboom, en de ceder maar die willen alle drie niet. Zij vinden de taken die ze uitvoeren (olie, olijven en hout leveren) belangrijker dan de koningstaak.  Tenslotte maken de bomen de doornstruik koning en die verplicht de bomen te schuilen tussen de prikkels. Als de bomen dat niet doen zal het vuur ze verbranden. Zo ziet Jotam de moordenaar Abimelech als koning. Fijne koning.

Het andere verhaal is nog veel pijnlijker. Het is mijn favoriete verhaal van de overspelige vrouw. Een vrouw, op heterdaad betrapt op overspel, zou gestenigd moeten worden. De farizeeërs, bepaald niet de mensen met de meeste zelfkennis (hoogmoed is hen niet vreemd zal ik maar zeggen), brengen deze vrouw bij Jezus. Om Jezus in de val te lokken, is de gebruikelijke uitleg.
Maar Jezus zegt dan ……..  wie van jullie zonder zonden is werpe de eerste steen. Na enig zwijgen druipen de farizeeërs één voor één af. Maar stel nou eens dat één van hen zo weinig zelfkennis had gehad dat hij vond dat hij zonder zonde zou zijn. Dat zou het einde van de vrouw betekend hebben. Wat een geweldig risico nam Jezus hier.  Want er zijn mensen die ………  Maar die zouden toch nooit met stenen gegooid hebben. Toch ???


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl