> gemeente met elkaar > muziek

Muziek

 
 

Mennokoor 45 jaar

Terugblik We hadden er weken naar uitgezien en naar toegewerkt: het 45-jarig jubileum van het Mennokoor op 9 februari jl. Iedere week flink gerepeteerd, op het laatst samen met Joko Trees. Met een paar vrijwilligers de kerkzaal ingericht, met stoelen gesjouwd, de inkopen gedaan. Toen brak de lang verwachte zondag aan: alarmerende berichten van het KNMI: storm, regen, hagel, code rood, dringende adviezen niet de (snel)weg op te gaan als het niet echt moest. We hielden ons hart vast: daar gaat ons feestje!
Maar dat viel mee wat het aantal bezoekers betrof, de kerkzaal raakte geluk- kig aardig gevuld. Helaas was het voor enkele genodigden die van ver moes- ten komen niet verantwoord de ongewisse rit te maken, tot hun en onze spijt.

Dankzij de medewerking van Joko Trees vormden we een koor van 25 zangers (m/v) dat deed denken aan vroeger tijden. Maar niet alleen het koor zong; in de mooie dienst, geleid door Dirk Jan, was veel ruimte voor toepasselijke liederen in samenzang. De Orde van dienst (Elni) bevatte een mooie collage van foto’s uit de geschiedenis van het koor.
Jubileumdienst Mennokoor 45 jaar

Het koor werd verblijd met aardige woorden en cadeaus: de Jonge Vrouwen schonken een supergrote doos Merci-chocolade, de Broederkring gaf alle koorleden een roos, Joko Trees overhandigde een grote mand met lekkers voor bij de koffie/ thee na afloop van de repetities en de kerkenraad nam de kosten van de borrel/hapjes na afloop van deze feestelijke dienst voor zijn rekening. De dagen erna ontvingen we nog een (zoete) attentie van Mariet en Duco Broer, erg leuk!
Voor het Mennokoor een geslaagde middag, met dank aan allen die er een feest van maakten. “We zullen doorgaan!“ (maar dan wel na de corona-crisis .....).

Ineke de Vries

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl