> gemeente en de wereld > hulpactiviteiten

Europese samenwerking voor vluchtelingen uit Syrië

Vier doopsgezinde hulpwerkorganisaties uit Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland slaan de handen ineen en geven gehoor aan de oproep van Mennonite Central Committee (MCC) om hun werkers in de vluchtelingen kampen in Jordanië en Libanon te helpen hun werk mogelijk te maken. Lees verder op de site van Doopsgezind Wereldwerk...

Hulpactiviteiten

 
 

Project van Musicians without Borders

Waarom is dit project gekozen om jarenlang te ondersteunen?
Het is een muziekproject voor kinderen in een geweldsituatie dat unaniem op een ledenvergadering van onze doopsgezinde gemeente is gekozen
Het is een Nederlands project
Het is goed georganiseerd; elk jaar is er een jaarverslag en een plan voor het volgende jaar
De begroting is 70.000 euro waarvan 93% in het project wordt geïnvesteerd omdat de overheadkosten zeer laag zijn

Hoe is de lokale situatie?

De West Bank is al decennia lang bezet gebied en heeft te maken met veel geweld of dreiging daarvan. Dat heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van de kinderen, die daardoor veel frustraties oplopen en agressief worden. De kinderen wonen in vluchtelingenkampen of in afgelegen dorpen. Ze gaan zo veel mogelijk naar school. Over het algemeen komen ze uit arme gezinnen. Hoe dit muziekproject daar intussen elf jaar aan gewerkt heeft zal ik in het volgende bericht uitvoerig bespreken met de taken van de projectleiders in Amsterdam en Palestina.

Hoe is het bij ons georganiseerd

Fabienne van Eck MwB West Bank Palestina (22K)De kerkenraad heeft het voorstel voor dit project in een ledenvergadering gedaan en maakt gedurende vijf jaar 1000 euro per jaar over. De KR heeft nauw contact met ondergetekende die namens ons projectleider is. Hij is bestuurslid van doopsgezind WereldWerk en voorzitter van de Midden Oosten-werkgroep. Hij heeft regelmatig, persoonlijk en per mail, contact met Laura Hassler, oprichter en directeur van MwB. Hiernaast zijn de contacten met Fabienne van Eck, projectleider in Palestina, zeer frequent.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl