> over ons > onze gemeente

Onze gemeente

Welkom

De Doopsgezinde gemeente Apeldoorn is een actieve geloofsgemeenschap van zoekende christenen. De Doopsgezinden vormen in Apeldoorn een kleine gemeente. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en vrije keuze zijn kernwaarden.

De Doopsgezinde gemeente Apeldoorn is onderdeel van een wereldwijde geloofsgemeenschap. Echter elke gemeente heeft vanuit haar traditie en context een eigen identiteit, onafhankelijk van een overkoepelend nationaal kerkverband.

Volwassendoop na belijdenis

De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door vrijheid van geloofsbeleving. Dit blijkt onder meer als volwassenen lid worden van een doopsgezinde gemeente. Zij leggen dan belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze in eigen woorden wat het geloof voor hen betekent. Op grond van die persoonlijke belijdenis worden zij gedoopt en treden zij toe tot de gemeente.

De Doopsgezinde gemeente Apeldoorn kent leden en vrienden. Vriend(in) van de gemeente worden kan ook. Dan geef je aan betrokken te willen zijn bij de doopsgezinde gemeente, maar geen belijdenis te willen doen en niet gedoopt te willen worden.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl